Wat is het leven?

  Aangezien we doorheen onze evolutie vele honderden levens hebben, moeten we ons toch eens afvragen wat zo een leven in feite is. Hoe moeten we ons dat voorstellen, en hoe zouden we dit het best kunnen omschrijven?

  We weten al dat we vanuit onze gedachten, namelijk onze wensen en onze angsten, vorm gaan geven aan het volgende verhaal dat we zullen beleven. Het geheel van het universum voegt daar ook nog eens de factor: “gedane fouten die moeten afgeleerd worden” bij, en gaat vervolgens voor ons op zoek. Vanuit deze drie basisgegevens gaan we ons dan een leven kiezen dat passend is voor onze evolutie. Die evolutie gaat echter wel steeds in de richting van “meer liefde”, aangezien elk voor zichzelf niets anders wil dan liefde en geluk ervaren. 
  De zoektocht naar liefde en welzijn is immers voor ieder mens de meest diepe onderliggende gedachte die hij altijd bij zich draagt. Daarom kiezen we dan ook steeds een leven dat ons in die richting zal leiden.

  Het beleven van al die levens, kan je vergelijken met iemand die op een gezellige winteravond al heel vroeg naar zijn televisie zit te kijken. Iemand die voor de beeldbuis zit, zapt steeds naar het programma waar hij op dat moment zijn aandacht wil op richten, of het programma dat voor hem het meest interessant lijkt. Er lopen vele verschillende programma’s tegelijk, maar hij kan er maar naar eentje tegelijk kijken. Eenmaal hij dat programma gevonden heeft, kan hij de afstandsbediening weer naast zich neerleggen, en genieten van het verhaal dat hij uitgekozen heeft. Soms is het een thriller, soms een drama, soms een komedie. 
  Met de keuze van je verschillende levens is het net hetzelfde! Vanuit de positie van jouw evolutie waar jij je in bevindt, zap je al de mogelijke levens af die voor jouw evolutie en jouw interesses passend kunnen zijn. Daar kies je er dan eentje uit dat je ook echt wilt beleven. Het lichaam waar je in terechtkomt is het scherm waarop je leven zich zal ontvouwen. De avonturen die je beleeft zullen je rijker maken, je shockeren, je charmeren, of je denkwereld voor altijd beïnvloeden.
  Terwijl je ondertussen zo groeit in bewustzijn, evolueert in je gedachten, en speurt naar het verwerven van meer inzicht en liefde, zap je dus telkenmale van het ene leven naar het andere. 
  Tijdens je vorige leven was je misschien een heel kalm en stil persoon die gedomineerd werd door zijn omgeving. Daardoor wens je nu je aandacht ook eens te richten op een leven dat misschien wat korter is, maar dat je heel intens kunt beleven. Wat je wenst kan je krijgen, en je volgende leven zal dan ook steeds een vervolg zijn op al de mankementen die je in de voorgaande ervaren hebt.

  Wat zich echter hier op deze planeet, tijdens onze verschillende levens afspeelt lijkt echt, maar is dat in werkelijkheid niet. Jij bent immers een speler in een soort van interactieve film geworden. Jij beleeft dit alles niet echt, want je hebt enkel je gedachtenlichaam verborgen in een van de personages uit de film die je zelf uitgekozen hebt. Voor het gedachtenlichaam in jou is dit slechts een programma, een spannende film waar je naartoe bent gezapt, en die je nu voluit van heel dichtbij kan beleven. En wanneer de film van dit leven dan afgelopen is, dan zal je na een tijdje opnieuw het verlangen krijgen om te zappen naar een volgend verhaal, of naar een nieuw avontuur dat je wil beleven.

  Enkel en alleen omdat jij jezelf dus misleidt hebt, en je aandacht op het lichaam hebt gericht, wordt het leven dat je nu lijdt werkelijkheid voor jou. Je had echter evengoed een ander verhaal kunnen kiezen, of je had ook evengoed naar een ander programma kunnen zappen. In dat geval was er dan ook iets anders voor jou werkelijkheid geworden, en had je op dit moment andere ervaringen meegemaakt. 
  Het zijn dus je gedachten die je uiteindelijk dit leven bezorgd hebben waar je nu inzit, en die ervoor gekozen hebben om te ervaren wat je nu meemaakt.

  We zouden hieruit nu kunnen besluiten dat we dan alleen maar uitdrukkelijk moeten kiezen om geen leven meer te hebben, en om niet meer te zappen, om een einde te kunnen maken aan de cyclus van reïncarnatie. Maar zo makkelijk is het echter niet! Je gedachten blijven immers eeuwig voortbestaan! Je kan ze niet wegtoveren, want ze zijn een altijddurende energie die steeds ergens op gericht is. Je gedachten zijn je enige echte werkelijkheid, je enige bestaansvorm. Daarom is het natuurlijk heel belangrijk dat we vanaf nu onze aandacht weten te richten op het juiste programma, dat werkt met de juiste gedachten, die voor ons ook de juiste werkelijkheid zullen scheppen.

  En het enige juiste programma, de enige juiste keuze die volledige tevredenheid kan geven, dat kan alleen maar een leven als een god zijn!

  Niet meer een leven in de materie deze keer, maar wel als een zuivere gedachte van volledige en onvoorwaardelijke liefde. Maar daarvoor moeten we eerst tot het besef komen dat we eigenlijk helemaal geen film of fantasie meer nodig hebben. We zijn immers zo al gemaakt, als een gedachte van zuivere liefde, en dus moeten we onszelf niet proberen te veranderen! We hebben het hoogste al gekregen, waarom zouden we het dan nog moeten zoeken? Helaas was één enkele gedachte voldoende om ons bewustzijn van dat hoogste voor lange tijd af te scheiden. Eén keer maar hebben we een verkeerde keuze gemaakt, en zijn we daardoor in een werkelijkheid geslingerd die ons volledig op onszelf heeft teruggeworpen, zonder mogelijkheid om nu nog hulp van anderen te kunnen krijgen. We hebben dus niet het verkeerde programma gekozen, neen, we hebben de verkeerde provider van programma’s gekozen! De vergissing is dus op een hoger niveau geschied! We hebben een provider van programma’s gekozen die alleen maar liefdeloze en egoïstische films kan aanbieden!
  Daardoor wordt de hoofdzaak van onze bekommernis dus niet meer of we wel het juiste programma weten te kiezen, maar wel of we willen overstappen naar een provider (God) die alleen maar liefdevolle programma’s aanbiedt! Er dient dus wel degelijk een radicale keuze te worden gemaakt!

  Maar hoe komt het dan dat we dat niet meteen gaan doen, als het toch allemaal zo simpel is?

  Dat komt omdat we allemaal nog heel erg onwetend zijn! We weten immers nog in de verste verte niet wat dat hemelse, goddelijke gevoel eigenlijk inhoudt, en we betrouwen het zaakje niet helemaal. We vertrouwen veel liever op onszelf om een oplossing te gaan zoeken voor ons tekort aan liefde, en ieder van ons doet dat dan ook naar zijn eigen goeddunken, en met de middelen die hij door de materiële natuur heeft meegekregen. En net dat vertrouwen in jezelf, plaatst je buiten het bereik van die andere provider, want die wil alleen maar programma’s aanbieden waarin je niet voor jezelf moet zorgen, maar wel enkel programma’s waarin iedereen voor al de anderen zorgt. En dit nu, is de grond van de ganse zaak!

  Sommigen denken ondertussen dat de liefde te vinden is in de leugens en het bedrog van de aarde, omdat ze zich zo kunnen verrijken ten koste van de anderen. Anderen menen dan weer dat ze alles moeten weggeven wat ze hebben, en dat ze zo die grote liefde kunnen vinden. Geen van de twee heeft het echter bij het juiste eind, want we zullen verder zien dat noch het verzamelen van materiële goederen, noch het weggeven ervan, een juiste manier is om met de materie om te gaan. In beide gevallen ligt de aandacht immers volledig bij de materie en het egoïsme, en daardoor zal het echte geluk worden tegengewerkt. Alhoewel de een dus duidelijk al meer geëvolueerd is naar liefde dan de andere, weet echter geen van beiden waar het opperste gevoel te vinden is. Ondertussen pakken we zo allemaal de dingen op onze eigen manier aan, en is er niemand die ooit tot enig resultaat komt. Want alle oplossingen uit alle films die we hier beleven, worden immers altijd weer door de verkeerde provider geïnspireerd.

   

  Herinner jij je nog dat we schreven dat de afscheiding in een fractie van een seconde ontstaan is? En dat die ene seconde dan opgesplitst was in al de miljarden jaren van de evolutie van het heelal?  Dat kwam doordat er tijd en afstand was ontstaan vanwege de vertraging van de energie. Wel, uiteindelijk is het zo dat al die levens zich tegelijkertijd afspelen. Niet alleen al de levens die je nu ziet op onze planeet, maar ook de oertijd en het derde millennium zijn nu bezig. Dit lijkt een dwaas idee voor ons die in een programma zijn gestopt, want wij zien nu slechts één leven tegelijk. Wanneer je echter tot de echte realiteit zal terugkeren, zal je zien dat het wel degelijk zo is. Het televisietoestel van de afscheiding van het goddelijke, bevat oneindig veel programma ’s, ieder op zijn eigen frequentie, die allemaal tezamen gespeeld worden. En aangezien alles zich in die ene fractie van de gedachte aan afscheiding afspeelt, gebeuren ze vanuit het standpunt van de hoogste energie ook allemaal gelijk. 
  Wij hebben momenteel onze aandacht gericht op dit leven in deze eeuw. Tegelijkertijd zijn echter ook al onze vroegere levens bezig, en ook al degene die nog moeten komen. Omdat we vertraagd zijn, kunnen we ze nu eenmaal niet allemaal gelijk beleven, en daarom zappen we noodgedwongen van het ene naar het andere, in de hoop om vooral niets te missen. Vanuit het standpunt van het goddelijke echter, de energie met zijn maximale snelheid, is er geen tijd verloren gegaan. God leeft nog steeds in het enige moment dat echt bestaat, het nu - moment. Wij, die echter denken dat we afgescheiden zijn van elkaar, klampen ons nog steeds vast aan een gedachte die we ooit eens hebben gehad. We hebben onszelf vertraagd, en daardoor kunnen we maar één ding tegelijk zien. Wanneer we echter eenmaal terug op het goddelijk niveau zijn aanbeland, zullen we dit allemaal terstond kunnen vaststellen, en zullen onze ogen opengaan.

  Een leven is dus een interactief televisieprogramma waar je zelf de hoofdrol in speelt. Op het eind van de film is het gelukkig niet allemaal echt gebeurd, maar heb je wel heel wat bijgeleerd. Met jou, het gedachtenlichaam, is er echter helemaal niets gebeurd, want alhoewel je door je verbinding met het materiële lichaam wel al de sensaties en de pijnen hebt kunnen ervaren die aan de materie verbonden zijn, ben jijzelf, als gedachtenlichaam, nooit een haar gekrenkt geweest. Al de pijn die we hebben geleden was uiteindelijk maar een droom waaruit we weer kunnen ontwaken. 
  Het hele verhaal is dan ook vergelijkbaar met een slaapdroom die we allemaal ‘s nachts wel eens hebben. Wanneer wij in een droomtoestand verkeren lijkt alles levensecht en is het alsof we alles zelf meemaken. Ons lichaam trekt, roept, en zweet het uit van de spanning die we in onze droom meemaken! Maar eens we weer wakker zijn kunnen we er opnieuw om lachen, want de droom is voorbij en wij zijn gelukkig niet zelf geraakt door al de pijnlijke gebeurtenissen die we in de droom hebben beleefd. 
  En op dezelfde manier zullen wij ook weer wakker worden uit de droom van dit leven. Eens je lichaam is verdwenen, en je ook de provider hebt weten te kiezen die jou van de juiste programma’s voorziet, zal jij je enkel nog bewust zijn van het nu - moment, van je echte toestand zoals je altijd bent geweest. 

Foto's

photo photo photo photo