Wat zal ons einde zijn?

     18  De discipelen zeiden tot Jezus: Vertel ons, hoe zal ons einde zijn? 
    Jezus zei: Hebben jullie het begin ontdekt, dat jullie zoeken naar het einde? Want daar waar het begin is, daar zal het einde zijn. Gezegend hij die staat in het begin, hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.

Gewoonweg prachtig toch, hoe Jezus in één enkele zin al de geheimen van dit bestaan weet weer te geven.
De apostelen die rond Jezus verzameld waren begrepen ook niet altijd wat Jezus wou zeggen met al zijn uitspraken. Zij geloofden wel in hem, maar zij begrepen van gans zijn theorie geen snars. Dat kan je duidelijk merken aan de vele vragen die ze hem stelden, en aan het onthutsende antwoord van Jezus dat er telkens op volgt.
’Hoe zal ons einde zijn?’ vragen de apostelen aan Jezus. Maar Jezus beantwoordt hun vraag niet! Hij geeft hen in de plaats iets anders om over na te denken. Jezus zegt niet dat het einde ‘zus of zo’ zal zijn, want hij weet dat er helemaal geen einde bestaat.
Hoe kan hij dan iets zeggen over iets wat niet bestaat!
Voor ons mensen lijkt het volkomen vanzelfsprekend dat er voor alles een einde bestaat. Er komt immers al heel gauw een einde aan ons leven, want daar moeten we ondertussen geen tien decennia meer op wachten. En ook deze aarde zal ooit een einde kennen, net als onze zon en al de sterren aan het hemelfirmament. Ja, het ganse universum zal opnieuw een einde kennen, en zal ooit weer vergaan tot wat het eens is geweest. Maar Jezus zegt: ‘Wat spreekt gij over een einde, er bestaat helemaal geen einde!’

Hebben jullie dan het begin ontdekt, dat jullie zoeken naar het einde?
In dit ene zinnetje zit al de wijsheid van Jezus verborgen! In één enkele zin legt Jezus hier al de geheimen van het universum bloot!
Jezus zegt: ‘Er is geen einde, want de kennis over het einde ligt bij het begin!’ Alles wat jullie moeten weten over het einde kunnen jullie te weten komen door opnieuw naar het begin te gaan, en door te kijken wat er daar is gebeurd!
Wij zitten namelijk allemaal vast met ons bewustzijn in het systeem van reïncarnatie, en dat is een systeem dat helemaal geen einde kent. Het is een gesloten cirkel, en het zal voor eeuwig blijven doorgaan zolang wij er in geloven, en we er waarde aan hechten.
Wij hebben nu eenmaal gedachtekracht waarmee wij keer op keer een nieuwe wereld, ja zelfs een compleet nieuw heelal voor onszelf kunnen creëren! En zelfs het heelal zoals wij het nu kennen, zal hoogst waarschijnlijk weer vergaan (misschien is dat ondertussen wel al miljoenen keren gebeurd, en hebben wij het telkens weer heropgebouwd), net als al onze materielevens hier op aarde!

Maar onze goddelijke oorsprong, ons bewustzijn, dat kan nooit verdwijnen! We kunnen het beperken of verruimen, dat is waar. Maar we kunnen het nooit helemaal wegdoen. En het is nu precies van dat bewustzijn dat wij de gave van gedachtekracht meegekregen hebben!
Maar vergeet ondertussen toch ook niet dat het grote bewustzijn waar wij allemaal afkomstig van zijn, iedereen een vrije wil heeft meegegevenEn een vrije wil, in combinatie met gedachtekracht, dat heeft heel grote gevolgen als je niet over de nodige kennis en de juiste inzichten beschikt! 
Denk maar eens na wat je allemaal nog zou willen, mocht je die macht van de vrije wil en de gedachtekracht nu direct en onbeperkt voor jezelf kunnen gebruiken! Hoeveel dingen zou je dan voor jezelf niet wensen? En zou je dan ook aan de anderen denken, of zou je het beste gewoon voor jou houden? Maar wat als die anderen ook het beste voor zichzelf willen houden, en dezelfde vrije wil en gedachtekracht hebben als wij? Wie moet het dan krijgen?

In feite beschikt ieder van ons ook effectief over die macht, alleen vergeten we altijd maar dat het geheel van ons bewustzijn uit vele deeltjes bestaat, die elk voor zich het beste willen hebben! En daardoor werkt de wens van de ene de wens van de andere tegen, en werkt onze vrije wil en gedachtekracht alleen maar in de tijd, gespreid over vele levens heen! Iedereen krijgt wat hij wil, alleen... je moet even in de wachtkamer gaan zitten tot het jouw beurt is! Iedereen is immers evenveel waard voor gedachtekracht, en iedereen zal dus ook zijn zin krijgen! Maar omdat de wil nu vele tegenstellingen kent, werd er tijd gemaakt, zodat nu eens de een, en dan weer de ander zijn zin zou krijgen.
En zo is het gebeurd dat wij ooit met de kracht die in ons is, gebaseerd op de vrije wil en gedachtekracht, een fatale beslissing hebben genomen!
Ooit hebben wij ervoor gekozen om ons los te trekken van onze bron, het grote bewustzijn van God, waar ieders wil gelijk is, namelijk liefde! Ooit hebben wij de fatale blunder gemaakt om te denken: ‘Wij hebben toch gedachtekracht en een vrije wil, waarom zouden we het dan niet eens alleen proberen!’ En omdat gedachtekracht vanuit de goddelijke status onmiddellijk werkt, was de gedachte nog niet koud, of pats! Het heelal was geboren, ontstaan uit alle deeltjes die zich wilden lostrekken van de wereld van eenheid en liefde, van God.
Maar wij wilden het alleen proberen!
En dat is nu het begin waar Jezus het over heeft. Dat is de oorsprong van al het leven zoals wij het op dit moment kennen in dit heelal. Hier in het begin, in de wens om het alleen te proberen ligt alles verborgen wat deze wereld te bieden heeft. En het begin, dat was afscheuring en uitsluiting van al de anderen! 
En zo komt het dat wij allemaal alleen staan! Zo komt het dat deze wereld gebaseerd is op egoïsme en eigenbelang. Want dat was immers onze allereerste wens voor onszelf toen we ons van de liefde losmaakten. Dat was onze basiswens. Wij wilden het alléén doen! 
Dit was het begin van een wereld van eenzaamheid en angst, niet alleen in tijd en ruimte, maar ook in gedachtekracht, bewustzijn en wilsbeschikking.

Want daar waar het begin is, daar zal het einde zijn. Gezegend hij die staat in het begin, hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.

En zo komt Jezus ertoe om te zeggen dat begin en einde samengaan. Want waar het begin ooit geweest is, daar is ook de remedie tegen de ziekte van ons bestaan gelegen! Wij hebben gedachtekracht, en met die gedachtekracht kunnen wij de eerder gemaakte keuze van uitsluiting ook weer ongedaan maken. Maar om dat te kunnen moeten we eerst beseffen dat het effectief zo is gebeurd. We moeten er eerst volledig van overtuigd raken dat de oorzaak van al onze ellende ontstaan is door het misbruik maken van onze eigen gave van vrije wil en gedachtekracht.
Wat wil jij dan met jouw talenten, met jouw gave van vrije wil en gedachtekracht nog allemaal doen? Wil je ze voor jezelf blijven gebruiken, of wil je ze laten renderen en vermeerderen door ook de anderen te laten meegenieten? Wil jij het talent van vrije wil en gedachtekracht dat je hebt rijkelijk laten vrucht opbrengen, of wil je het ondergronds verder ontwikkelen, alleen maar voor jezelf?
Laat ons hier eens ernstig over nadenken!

En als je dan eenmaal weet dat je zelf met gedachtekracht een wereld opgebouwd hebt, waarvan je weet dat hij nooit volledige tevredenheid kan schenken, omdat hij op egoïsme is gefundeerd, en je beseft dat dit je eigen vergissing was; en je hebt er ook weet van dat er een andere wereld bestaat die gebaseerd is op gelijkheid voor iedereen, niet in armoede, maar in de hoogste rijkdom wat betreft liefde en geluk, dan weet je ook dat je moet teruggaan naar het prille begin om die eerste fatale keuze ongedaan te maken, en een einde te maken aan jouw eerste idee van afscheiding. Alleen zo kan je wegkomen uit reïncarnatie!

Dit betekent echter niet dat er een echt einde bestaat voor ons, want hetzelfde bewustzijn dat eens koos om het alleen te doen in een beperkte wereld van eenzaamheid en angst, gaat nu verder in de wereld van God, die eindeloos doorgaat in liefde en welzijn. Hetzelfde bewustzijn blijft dus voortbestaan, en blijft onveranderd doorgaan, doch heeft deze keer met zijn gedachtekracht gewoon gekozen voor de allerbeste bestaansvorm die er is.
En zo zal je het einde kennen van reïncarnatie, maar dat zal een nieuw begin zijn bij God, en je zal daar nooit nog een dood of een overlijden hoeven mee te maken, omdat het bestaan bij God louter in de gedachte is, en niet in materie zoals hier.

En de leerlingen vroegen hem: ‘Wat zal ons einde zijn…?’

      

Foto's

photo photo photo photo