wie heeft gelijk?

  De wereld is vol van mensen die over God praten.
  De wereld is vol van mensen die je willen overtuigen van hun gelijk.
  Maar Jezus zegt ons duidelijk hoe we kunnen herkennen 
  wie echt gelijk heeft!

   

  2   Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen.

  24  Zijn discipelen zeiden: Toon ons de plaats waar U bent, want het is noodzakelijk voor ons die te zoeken.
  Hij zei tot hen: Wie oren heeft, die hore. Er is licht in een mens van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht wordt, is hij duisternis.

  61a  Jezus zei: Er zijn er twee die rusten op een bank, de een zal sterven, de ander zal leven.

  61b  Salome zei: Wie ben jij, man? Komend van de ene ben je op mijn bank geklommen en heb je van mijn tafel gegeten.
  Jezus zei tot haar: Ik ben hij die bestaat vanuit hem die heel is. Men gaf mij van dat van mijn Vader.
  (Salome:) Ik ben uw leerling.
  (Jezus:) Daarom zeg ik: wanneer iemand heel zal zijn, zal hij vol licht zijn; wanneer hij echter verdeeld zal zijn, zal hij vol duisternis zijn.

  45  Jezus zei: Er worden geen druiven geoogst van doornstruiken, noch worden vijgen geoogst van distels, want deze brengen geen vrucht voort. Een goed mens brengt goede dingen voort uit zijn schatkamer; een slecht mens brengt slechte dingen voort uit zijn slechte schatkamer, die in zijn geest is, en hij spreekt kwaad, want uit de overvloed van zijn geest brengt hij kwaad voort.

  50  Wanneer ze jullie vragen: Wat is het teken van de Vader in jullie? Zeg dan: Het is beweging en rust.

  Het is niet zo eenvoudig om te weten te komen welke weg nu de juiste is. Wie kunnen en mogen wij nog geloven tegenwoordig? En dan nog, hoe kunnen we er zeker van zijn dat zij de waarheid spreken? Het is door de eeuwen heen altijd al een levensgroot twistpunt geweest welke godsdienst, welke persoon of welke heilige nu echt de waarheid heeft weten te verkondigen. En het is bovenal zo moeilijk geweest, gewoon omdat er zo bitter weinig zijn geweest die het bestaan bij God echt hebben weten te doorgronden. Als er niemand is die het echt weet, nu ja, dan kan je blijven redetwisten tot in de eeuwigheid, amen.

  Maar Jezus lost het probleem op. Wie het vindt zal tot rust komen zegt hij. Al degenen die de echte waarheid weten te ontdekken zullen niet meer opgejaagd en met zorgen door het leven gaan. Zij zullen weten wat het echte leven is, en zij zullen niet meer bang zijn voor duivel of dood. Zij hebben die dingen weten te overstijgen en rusten nu in de zekerheid dat God altijd voor hen zorgt. Meer nog, zij weten dat zij zelf zoon van God zijn, en dat ze zijn toegerust met al de eigenschappen van God zelf. Daarvoor hebben ze moeten voorbij kijken aan het lichaam en aan de materie, en nu weten ze dat ze een bewustzijn zijn, zo groot als het universum zelf.
  Daardoor kunnen ze zich nu in de wereld begeven met de zekerheid van de hemel rondom zich, en kunnen ze daden doen die ook de anderen dichter bij diezelfde hemel brengen. Zij bewegen zich op deze woelige en gevaarlijke aarde, die niet van God afkomstig is, en dus een totale vergissing was, maar ze zijn toch in rust, en zeker van de hemel die hen vergezelt.

  Maar uiterlijk, gewoon aan het lichaam, kan je ze niet herkennen! Zij zijn nog in een lichaam, en dat lichaam is hetzelfde als dat van al de anderen. 
  Maar hun geest maakt wel het verschil! 
  Het zijn de gedachten die ze zich eigen hebben gemaakt, en de denkwereld die God hen daarvoor aangeboden heeft, die het verschil maken met de gewone mens zoals wij hem hier kennen. Wie dus kijkt naar het lichaam, die zal een zoon van God helemaal niet herkennen. Want het is in zijn denkwereld dat hij zoon van God is geworden, en niet met zijn lichaam.
  Daarom kunnen er op een gewone dag twee op een bank zitten. 
  Ze zijn beiden al wat ouder, en ze zitten daar te rusten of te genieten van de drukte om hen heen. Hun lichaam heeft niet meer de jeugdige eigenschappen van weleer, en heeft al die drukte waar ze in hun jeugd zo dol op waren niet meer nodig nu. Ze rusten gewoon, en kijken hoe de wereld aan hen voorbijgaat.
  De een rust echter omdat zijn lichaam moe en afgezwakt is, en hij het drukke leven niet meer aankan. In gedachten zou hij nog wel willen, moest hij het kunnen, maar zijn lichaam takelt af en hij is wat moeilijk te been geworden nu. Uiteindelijk is het niet rusten wat hij doet, maar berusten in zijn lot. Het enige wat hem nog rest is wachten op de dood.
  Maar ook de ander rust op diezelfde bank. Hij is al een tijdje in rust, vanaf het moment dat hij God gevonden heeft namelijk. Zijn rust is niet zuiver lichamelijk! Het is een volledige rust die hij kent. Want zowel zijn lichaam als zijn geest zijn volledig ontspannen en vrij van iedere dwang. En hij wacht niet op de dood zoals de ander, maar wel op het leven! Hij zal immers altijd verder leven, want hij heeft zich al geruime tijd niet meer vereenzelvigd met zijn lichaam. Hij weet dat hij nu ‘een gedachte bij God’ is! 
  Zijn kenmerken zijn ‘beweging en rust’. Hij beweegt zich nog wel in de wereld, maar hij doet dat met een innerlijke rust, omdat hij de geheimen van het leven doorgrond heeft. Hij hoeft zich dus totaal geen zorgen meer te maken, want hij weet alles, en daardoor is hij innerlijk in rust, maar uiterlijk nog steeds in beweging voor de ogen van de wereld. Wat hij ook doet, zelfs als hij zich boos maakt, hij handelt altijd vanuit rust en zekerheid.
  En zo zijn er twee die rusten op een bank. Uiterlijk zijn het twee oudjes die de wereld bekijken, maar innerlijk wacht de een op de dood en de ander zal gewoon verder leven met zijn complete bewustzijn, zoals hij ook nu al doet. Ook zijn lichaam zal vergaan, dat is zeker! Maar hij is niet meer emotioneel verbonden met zijn lichaam, want hij is nu alleen nog het bewustzijn dat ooit in zijn lichaam was komen wonen. 
  En niemand die voorbijkomt kan zien wie van de twee zal leven of sterven. Het is aan hun uiterlijk niet herkenbaar.

  Maar wat ze voortbrengen met hun daden, daaraan zult ge ze herkennen!
  Aan de vrucht die de boom voortbrengt kan je weten of hij in goede aarde staat, en dus ook het goede voedsel in zich opneemt, of dat hij eerder in zandgrond is geplant met slechts slechte vruchten als resultaat.
  Een goed mens brengt goede dingen voort uit zijn schatkamer, die zijn geest is! De goede gedachten die iemand dus heeft moeten ook een goed resultaat opleveren. Anders is het nodig om de boom te verplanten en om verder op zoek te gaan naar goede aarde om hem als basis mee te geven. 
  Een mens van licht verlicht de hele wereld! Hij kent geen ongeluk of ontij, maar zijn licht overwint ieder probleem dat zich stelt, en beschijnt alle onrust in de wereld met de zekerheid van God.
  Een mens van licht heeft zich weer weten te verbinden met het geheel van liefde! Hij heeft de vergissing die hij ooit heeft gemaakt ongedaan weten te maken, en kan nu weer rekenen op de steun van God. Of beter gezegd, hij is nu weer in staat om die steun van God te zien, want wie in de vergissing leeft, verkiest namelijk gewoon die steun, die altijd aanwezig is, niet meer te zien.
  Een mens van licht heeft zich weer met de gedachte van liefde vereenzelvigd, en beschikt dus weer over alle gaven die God hem ooit geschonken heeft. 
  Daardoor komen conflicten tot een eind, worden zieken weer genezen, worden oorlogen beëindigd, wordt de dood overwonnen, en worden eeuwenoude vetes voorgoed vergeten, overal waar hij verschijnt! En dit alles zonder dat iemand ook maar enig verlies moet lijden! 
  De ganse liefde en de ganse kracht van God komt uit zijn daden tot uiting, want hij heeft zich verenigd met de liefde zelf! Hij heeft de gedachten die God waardevol en alleen als de zijne wil, ook voor zichzelf willen aanvaarden.
  Zo herken je dus een man van God. 
  Er lopen er niet zoveel rond op deze aarde.
  Maar alles wat minder is dan dit, is nog steeds op een of andere manier in deze wereld blijven hangen, en is dus duidelijk de waarheid niet!

    

Foto's

photo photo photo photo