zesde zintuig
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Intuďtie, telepathie, het zesde zintuig.

 

Eens je een aards lichaam hebt verlaten, gelden er plotseling heel andere wetten van communicatie dan we totnogtoe gewoon waren. Praten heeft nu geen enkel nut meer, want praten is de meest bedrieglijke vorm van communiceren die er bestaat. Kijk maar eens goed om je heen met hoeveel leugens en halve waarheden je zo dagelijks overspoeld wordt! Praten is nu ook niet nuttig meer, want je zou je in het hiernamaals moeilijk nog kunnen uitdrukken tegen iemand die bijvoorbeeld enkel en alleen de Russische taal geleerd heeft tijdens zijn leven. Daarom valt de taal volledig weg na de dood, en verschijnen vanaf nu intuďtie en telepathie op het voorplan.
Wanneer je op aarde praat, dan geef je nooit jezelf helemaal bloot. Je kunt bijvoorbeeld verzwijgen wat je echte gevoelens zijn, of gewoon volledig liegen en de waarheid voor jezelf houden. Er is zo goed als niemand hier op aarde die dit niet doet. Ga het bij jezelf maar eens na en durf eens heel eerlijk te zijn tegenover jezelf: wanneer je met iemand aan het praten bent, en je moet een aantal dingen over je eigen leven vertellen, dan zal je nooit de volledige waarheid zeggen. Je vertelt steeds alleen maar wat er in de gegeven omstandigheden het beste lijkt voor jou, en de rest verzwijg je gewoon, of je verdraait de waarheid een beetje, zodat je niet negatief overkomt bij de ander.
Het is zelfs zo dat we in onze communicatie met elkaar allemaal constant aan het liegen zijn. Wanneer je met iemand omgaat, let er dan eens op hoeveel dingen je tegen elkaar verzwijgt omwille van de lieve vrede, of omdat het niet opportuun is om je diepste gedachten er zomaar uit te flappen.

We zijn dan ondertussen ook allemaal experts in het verzwijgen en het liegen geworden! Wat we echter niet doorhebben, is dat deze verzwegen gedachten in feite onze echte mening zijn, en dus een onderliggende gedachte vormen voor wat we wel zeggen. We zeggen het een, terwijl we het ander denken! Wel, in het hiernamaals kan dit niet meer! Daar bestaat er alleen nog het aanvoelen van mekaars diepste gevoelens (intuďtie) en het doorseinen van alle gedachten (telepathie) die met deze gevoelens te maken hebben. Je zou bijvoorbeeld nooit meer kunnen denken wanneer iemand aan het spreken is: “wat kan die vent toch zagen!” Want diegene die aan het vertellen is, zou onmiddellijk die gedachte opvangen en zich realiseren dat zijn verhaal jou niet interesseert. Al je ingehouden en verzwegen gedachten worden dus mee doorgeseind, en dit alles zonder dat er een woord hoeft te worden gesproken. Denken is reeds voldoende om het al gezegd te hebben, en al wat jij denkt wordt door de anderen dan ook onmiddellijk opgevangen.

Nu snap je direct ook waarom de zonde niet alleen bestaat uit onze daden, maar bovenal nog uit onze allerdiepste gedachten en verlangens! Ook de gedachte is immers een “zonde”, want als jij bijvoorbeeld iemand in gedachten zou verwensen, dan zou je dat in het hiernamaals nooit verborgen kunnen houden, en iedereen zou direct weten welke ongure ideeën jij er op nahoudt.

En meteen weet je nu ook waarom je na een lange evolutie perfect moet worden in woord, daad en gedachten, wil je ooit terug het goddelijke bereiken! Het is niet genoeg om tijdens je leven meer goede daden dan slechte gedaan te hebben om in de hoogste sferen van de hemel te komen, want stel je eens voor wat voor gemopper en gevloek, en welke onvrede God dan allemaal niet zou moeten horen van jou. Neen, niet alleen je daden, maar ook je gedachten moeten volledig rein en op één lijn zijn vooraleer je opnieuw God kan worden en toegang kan krijgen tot de hoogste hemelen.

Daarvoor heeft de kosmos gelukkig een natuurlijke barričre ingesteld, want de snelheid van trilling van je gedachtenlichaam laat jou maar stap voor stap toe om naar een hogere dimensie over te gaan. En die trilling van je gedachtenlichaam kan je alleen maar verhogen door meer gedachten van liefde en begrip te ontwikkelen. Stel je anders eens voor hoe het er zou aan toe gaan mochten wij met onze wereldse gedachten in de goddelijke dimensie worden toegelaten. Kan je het gevloek en getier al horen indien ook de niet perfecte gedachtenlichamen daar zouden kunnen komen? Zou jij als God willen opgescheept zitten met al die negatieve gevoelens en onvervulde verlangens die je nu door intuďtie en telepathie constant aanvoelt van de anderen?

Wees dus maar op je hoede welke gedachten jij er tijdens je leven op nahoudt! Ja, nu kan jij ze nog verbergen voor de rest van de aardbewoners, maar de gidsen of vrije gedachtenlichamen hebben op dit moment via intuďtie en telepathie toegang tot jouw allerkleinste gedachte of verlangen. Dat kan je onmogelijk voor hen verborgen houden! Gelukkig voor ons bevinden deze gidsen zich in een toestand dat ze veel meer begrip kunnen opbrengen voor onze situatie, want zij hebben er nu eenmaal ook een beter zicht op waarom wij nu precies al die gedachten juist hebben, en ze begrijpen dan ook vanuit hun situatie dat wij nog een ganse weg van evolutie te gaan hebben. Zodra wijzelf dit leven zullen verlaten hebben, zullen we dat zelf onmiddellijk inzien.

Intuďtie en telepathie zijn dus de meest complete manieren van communicatie, omdat je onmogelijk ook maar het kleinste detail of gevoel van jezelf geheim kunt houden voor de anderen. Het is een universele taal die gebaseerd is op het doorseinen van gevoelens, en die alle soorten, rangen en standen weet te overstijgen. Het is een communicatie die rechtstreeks van bewustzijn naar bewustzijn gaat, zonder de hinder, of de omweg van een materielichaam. Of je nu in het Engels, het Frans of het Duits denkt, alles wat je zegt wordt meteen door iedereen begrepen, omdat je niet de woorden doorzendt, maar wel de gevoelens die ermee gepaard gaan. En gevoelens zeggen nu eenmaal zoveel meer dan honderdduizend woorden te samen!

Nu is het zo dat vele mensen hier op aarde al de indruk hebben dat ook zij deze eigenschappen in min of meerdere mate bezitten. Vooral vrouwen schijnen hierin beter ontwikkeld te zijn, maar het is ook zo dat deze mogelijkheid in ieder van ons schuilt, en dus niet enkel is voorbehouden voor een aantal geprivilegieerden. Er is zeker iemand in je omgeving te vinden die er al mee te maken heeft gehad.
Zo weet ikzelf bijvoorbeeld ieder jaar wanneer mijn belastingbrief in de bus zit. Wanneer ik ‘s avonds, na het werk, naar huis rij, begin ik op enkele kilometers van huis een onrustig gevoel te krijgen. Ik weet dan instinctmatig dat ik geen goed nieuws heb gekregen. En inderdaad, eens thuisgekomen haal ik dan de beruchte belastingbrief uit mijn brievenbus. De eerste keer wist ik natuurlijk niet dat het om mijn belastingbrief ging, maar nu faalt het echter niet meer, en voel ik al dat hij er is ook al ben ik nog niet thuis.

Ook was ik zo ooit op een feest aanwezig van het bedrijf waar ik indertijd tewerkgesteld was. Er zouden op dat feest enkele prijzen verloot worden door naamtrekking onder de aanwezige werknemers, en dat waren er op dat moment toch ongeveer zo een honderd vijftig. Opeens zei de man achter de microfoon dat de volgende prijs een koffiezetapparaat zou zijn. Nog terwijl hij dit aan het zeggen was stond ik recht van mijn stoel, want ik wist gewoon dat deze prijs voor mij zou zijn. Maar de naam moest nog getrokken worden!  Ik dacht bij mezelf: “hé, wat doe ik nu” en ging weer zitten. Toch hield ik de leuning van mijn stoel nog vast, want ik wist gewoon dat ik weer zou moeten rechtstaan. Toen werd de naam getrokken, en inderdaad, ik mocht het apparaat gaan halen dat tot op heden mij iedere ochtend meehelpt om de laatste slaap uit mijn lichaam te spoelen.

Dit zijn twee voorvallen die ikzelf heb meegemaakt. Ze tonen aan dat er inderdaad nog een andere communicatievorm moet bestaan dan het gesproken of geschreven woord dat wij kennen. Ook waarzeggers vangen op deze manier hun informatie op. Zij het dan dat ze dat nu niet altijd zo correct kunnen interpreteren, omdat er nog steeds de barričre van het lichaam tussenzit.
Wanneer u uw oor eens in de wereld te luisteren legt, zult u ongetwijfeld nog vele andere dergelijke voorvallen te horen krijgen. Intuďtie en telepathie bestaan dus zeker en vast, want het is gewoon de vorm van communiceren in het hiernamaals en op alle niveaus van onze hemelen. Normaal gezien is het voor iedereen mogelijk om met deze begrippen kennis te maken. Er bestaan vele goede boeken over, die je met kleine oefeningen stap voor stap op weg helpen om het ook zelf op kleine schaal toe te passen. De enige voorwaarde om al deze oefeningen te laten lukken is dat de beide spelers zich voor elkaar openstellen en geen geheimen willen achterhouden voor elkaar. Dit is natuurlijk heel belangrijk, want als je aangeeft dat je het niet wilt, dan zal het ook zo gebeuren. Daarom gaat het dan ook beter als je het doet met mensen die je vertrouwt of die je al goed hebt leren kennen. Je hebt dan immers al een zekere band met hen gevormd, die je zal toelaten om beter in mekaars gedachtenwereld door te dringen.
Bij al deze oefeningen is deze regel toch wel de allerbelangrijkste: je allereerste gedachte is altijd het goede antwoord! Je mag nooit zelf beginnen na te denken, want dan werken jouw eigen gedachten het doorseinen van gedachten tegen, omdat jij dan zelf zegt wat het moet zijn, en niet luistert naar wat de ander je wil doorgeven. Laat de gedachten van je medespeler gewoon bij je naar binnen stromen, zonder dat je er zelf een belemmering voor instelt. Stel je gewoon open en zeg het allereerste wat je te binnen schiet, want dat is nu precies wat ook de andere in gedachten heeft.

In ons aardse leven gaan intuďtie en telepathie nog veel verder dan zuiver het overbrengen van gedachten alleen. In dit leven hebben gedachten immers vergaande gevolgen, ook voor ons lichaam. En een van die gevolgen van je open te stellen voor andermans gedachten kan “ziekte” zijn. Ook ziektes worden immers gewoon door intuďtie en telepathie aan elkaar doorgegeven! Mensen die heel erg openstaan voor de gevoelens van anderen kunnen soms de pijn voelen die anderen meemaken.
Heb je misschien ook al gemerkt dat je soms eensklaps, zonder aanwijsbare reden, hoofdpijn begint te krijgen, of enig ander ongemak? Waarschijnlijk is dit dan niet jouw hoofdpijn, maar is hij afkomstig van iemand anders, en vang jij hem nu op. Op dat moment is het nodig om je onmiddellijk af te sluiten. Nu moet je uitdrukkelijk zeggen: “ik wil deze pijn niet! Hij is niet van mij, en ik wil hem dan ook niet dragen!” ogenblikkelijk zal de pijn bij jou weer weggaan. Indien hij toch bij je blijft, dan is het wel de jouwe, en dan is er met jou wat aan de hand in je eigen gedachtenwereld. Het is echter steeds van belang om in zo een geval snel te reageren wanneer je het voelt aankomen: reeds bij de eerste tekenen dien jij je onmiddellijk af te sluiten, want anders heeft de pijn zich in jou genesteld en ben jij zijn volgende slachtoffer geworden.

Meer dan de helft van alle ziektes zijn niet die van ons, maar zijn signalen die we opvangen van anderen die hun last kwijt willen! Mensen geven via woorden en gedachten ziektes gewoon aan elkaar door! Ikzelf hecht niet zoveel belang aan al die erfelijke ziektes. Bestaan doen ze zeker en vast wel, maar het overgrote deel van al die ziektes wordt gewoon binnen de familie aan mekaar doorgegeven door intuďtie en telepathie en door de werking van de gedachtenkracht. Dit gebeurt dan gewoon door in mekaars aanwezigheid te vertoeven, en mekaar steeds bezig te zien, of te horen praten, waardoor je het denkproces van de ander gaat overnemen.
Kijk maar eens in vele families. Het begint steeds met een persoon die ziek wordt of pijn lijdt, en de andere leden van de familie voelen dan dagelijks met deze pijn mee. En op de duur gaan ze zo voor zichzelf ook dezelfde, of een gelijkaardige ziekte creëren. Misschien zullen de dokters nadien zwaaien met een DNA onderzoek of iets dergelijks. Ze zullen dan misschien zeggen: “het is erfelijk. het zit in jullie genen.” Maar ik weet heel zeker dat gedachten een heel grote kracht hebben, en zij zijn dus zeker in staat om van de ene dag op de andere de structuur van je DNA te veranderen. Daar ben ik vast van overtuigd! Vooraleer je dus naar een dokter gaat, denk dan eerst eens na of je niet zelf een ziekte hebt overgenomen die niet de jouwe is. Kan je helemaal niets vinden of weet je niet wat ermee te doen, laat je dan zeker medisch onderzoeken, want eens je een bepaald gedachtenpatroon hebt overgenomen, is het heel moeilijk om daar snel terug van af te komen.

Een mooi voorbeeld van hoe mensen zich aan mekaar aanpassen vinden we bij vrouwen die langere tijd met elkaar intensief samenwerken. Na verloop van tijd gaan ze samen op dezelfde dagen menstrueren, en we zien dus dat hun lichamen zich op elkaar afstemmen. Wel, net hetzelfde gebeurt er met ziektes in een familie. Het idee raakt verankerd in je gedachten, en deze gedachten maken dan de ziekte voor jou tot een waarheid in dit leven.
Dit is een van de nadelige gevolgen van je open te stellen voor anderen, en het aan te durven om mekaar aan te voelen. Het is dus zeker nodig dat mensen hierover inzicht verkrijgen, en zich ook leren af te sluiten voor de negatieve gewoontes van hun medemens. Anders nemen ze al de narigheid van de anderen gewoon over.

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]